Prijzen van Kinderopvang Pirateneiland

Hier vindt u een overzicht van de opvangprijzen van Kinderopvang Pirateneiland:

Dagopvang:

0 tot en met 3 jaar:
De dagbijdrage wordt berekend volgens het inkomen van de ouders.
Meer info over de berekening van uw dagbijdrage kan u vinden via de website van Kind&Gezin: www.kindengezin.be.

We hebben voor jullie alle belangrijke info hierna samengevat: IKG en attest kindcode.
U kunt natuurlijk ook altijd meer info of hulp vragen aan de verantwoordelijke.

Om de groepssfeer te bevorderen en de hechting en gewenning te optimaliseren opteren we voor een minimale plaatsing van 4 dagen per week.

Buitenschoolse opvang:

Vanaf 2,5 jaar - 3 jaar tot en met +/- 5 jaar:
De dagbijdrage wordt ( door wijziging in de regelgeving) ook berekend volgens het inkomen van de ouders.

Tijdens de schoolvakanties zijn de ( eventuele) broertjes en/of zusjes of kindjes die in de opvang kwamen maar ondertussen naar school gaan of kindjes die naar een opvang in de buurt gaan om het verlof van hun opvang op te vangen ook welkom. Er wordt voor hen geen plaats vrijgehouden of gereserveerd.
Op vraag van de ouders zal er per vakantie worden nagekeken of er aan hun vraag kan voldaan worden.

Bovendien ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest. 

Back to Top