Een opvangplaats aanvragen of een afspraak maken

Kinderopvang Pirateneiland - Sint-Amandsberg (Gent)  - Plaats aanvragenEen aanvraag voor een vrije opvangplaats in het Pirateneiland indienen en/of een afspraak maken om het kinderdagverblijf te bezoeken kan door het contactformulier in te vullen en te versturen. U ontvangt na maximaal 1 week een antwoord, met uitzondering tijdens onze verlofperiodes. Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten het Pirateneiland te bezoeken zonder afspraak.

Na het bezoeken van het Pirateneiland heeft u nog eventjes bedenktijd alvorens uw kind definitief in te schrijven. U ontvangt via e-mail een huishoudelijk reglement om thuis nog eens rustig na te lezen. We moeten u wel vragen om snel te beslissen want de vraag is groot, en het aantal plaatsen beperkt!

Wanneer u beslist om uw kind in te schrijven word er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt. Bij ondertekening van deze overeenkomst wordt een waarborg betaald. Deze waarborg wordt gerecupereerd bij aanvang van de opvang. Het gaat om de betaling van het voorschot voor de eerste maand opvang. Door betaling van deze waarborg is de opvangplaats schriftelijk gegarandeerd. 

Formulier plaatsaanvraag

U kunt ons contacteren via het contactformulier om na te gaan of er een plaatsje beschikbaar is voor uw kindje en/of om een afspraak te maken voor een bezoekje aan het Pirateneiland. Dit geeft u de mogelijkheid om kennis te maken met onze opvang, de medewerk(st)ers en onze werking en visie. Vergeet ook niet een aantal nuttige documenten te consulteren. Hierna is de procedure als volgt:

  • Na het indienen van het formulier krijgt u na maximaal één week een antwoord met de vroegst beschikbare opvangplaats en een afspraak voor een bezoekje.
  • Na dit bezoek heeft u de mogelijkheid om een optie te nemen op de beschikbare plaats.
  • U krijgt 2 weken bedenktijd alvorens uw kind definitief in te schrijven.
  • Indien u na deze 2 weken geen contact opneemt vervalt de optie en krijgen andere ouders de kans om hun kindje in te schrijven voor die periode.
Back to Top